KUĆA TIP A

Stambena kuća nalazi se na parceli k.č.br. 1093/3. Objekat stambene individualne kuće sastoji se od dvije etaže. Ovaj tip objekta se postavlja na jednu parcelu. Komunikacija između prizemlja i sprata objekta ostvarena je putem dvokrakog stepeništa koje je pozicionirano uz ulaz u objekat. Cjelina dnevnog boravka sadrži dnevnu sobu i trpezariju i organizacijski spadaju u tip otvorenog plana. Kuhinja ima direktnu vezu sa trpezarijom i baštom. Na prizemlju su smješteni wc, sevis i jedna master soba sa pripadajućim kupatilom. Na spratu objekta nalaze se četiri master sobe, svaka sa svojim kupatilom. Iz hodnika se izlazi na zajedničku terasu. Na sjevernoj strani objekta nalazi se otvorena terasa na koju se izlazi iz dnevnog boravka ili kuhinje. Na južnoj strani objekta nalaze se pješački i kolski pristup, kao i jedno parking mjesto.

KUĆA TIP B

Stambena kuća nalazi se na parcelama k.č.br. 1093/1 i 1093/2. Objekat stambene individualne kuće sastoji se od dvije etaže. Ovaj tip objekta se postavlja na jednu parcelu. Komunikacija između prizemlja i sprata objekta ostvarena je putem dvokrakog stepeništa koje je pozicionirano uz ulaz u objekat. Cjelina dnevnog boravka sadrži dnevnu sobu i trpezariju i organizacijski spadaju u tip otvorenog plana. Kuhinja ima direktnu vezu sa trpezarijom i baštom. Na prizemlju su smješteni wc, sevis i jedna master soba sa pripadajućim kupatilom. Na spratu objekta nalaze se četiri master sobe, svaka sa svojim kupatilom. Iz hodnika se izlazi na zajedničku terasu. Na sjevernok strani objekta nalazi se otvorena terasa na koju se izlazi iz dnevnog boravka ili kuhinje. Na južnoj strani objekta nalaze se pješački i kolski pristup, kao i jedno parking mjesto.

KUĆA TIP C

Stambena kuća nalazi se na parcelama k.č.br. 1095, 1093/9, 1093/8, 1093/7. Objekat stambene individualne kuće sastoji se od dvije etaže. Ovaj tip objekta se postavlja na četiri parcele. Komunikacija između prizemlja i sprata objekta ostvarena je putem dvokrakog stepeništa koje je pozicionirano u centralnom dijelu objekta. Cjelina dnevnog boravka sadrži dnevnu sobu i trpezariju i organizacijski spadaju u tip otvorenog plana. Kuhinja ima direktnu vezu sa trpezarijom i baštom. Na prizemlju su smješteni wc, sevis i jedna master soba sa pripadajućim kupatilom. Na spratu objekta nalaze se četiri master sobe, svaka sa svojim kupatilom. Iz hodnika se izlazi na zajedničku terasu. Na istočnoj strani objekta nalazi se otvorena terasa na koju se izlazi iz dnevnog boravka ili kuhinje. Na sjevernoj strani objekta nalaze se pješački i kolski pristup, kao i jedno parking mjesto.

KUĆA TIP D

Stambena kuća nalazi se na parceli k.č.br. 1104/21. Objekat stambene individualne kuće sastoji se od dvije etaže. Ovaj tip objekta se postavlja na jednu parcelu. Komunikacija između prizemlja i sprata objekta ostvarena je putem dvokrakog stepeništa koje je pozicionirano u centralnom dijelu objekta. Cjelina dnevnog boravka sadrži dnevnu sobu i trpezariju i organizacijski spadaju u tip otvorenog plana. Kuhinja ima direktnu vezu sa trpezarijom i baštom. Na prizemlju su smješteni wc, sevis i jedna master soba sa pripadajućim kupatilom. Na spratu objekta nalaze se četiri master sobe, svaka sa svojim kupatilom. Iz hodnika se izlazi na zajedničku terasu. Na sjevernoj strani objekta nalazi se otvorena terasa na koju se izlazi iz dnevnog boravka ili kuhinje. Na istočnoj strani objekta nalaze se pješački i kolski pristup, kao i jedno parking mjesto.
Za detaljniji pregled, kliknite OVDJE