TIPSKA KUĆA

Stambeni objekti koji se nalaze u ulici Tukovi bb, Opština Ilidža u Sarajevu su slobodnostojeće individualne kuće sa pripadajućom okućnicom. Prilazi kućama su sa projektovane saobraćajnice koja prolazi kroz središnji dio naselja. Objekti su spratnosti P+1. U prizemlju objekta smješteni su dnevni boravak sa trpezarijom koji imaju direktan pristup bašti i čine jednu funkcionalnu cjelinu, zatim kuhinja, toalet i glavna spavaća soba. Na spratu su smještene tri spavaće sobe, od kojih jedna ima pripadajuće vlastito kupatilo, a druge dvije opslužuje zajedničko kupatilo kojem se pristupa iz hodnika.
Za detaljan pregled, kliknite OVDJE