Pravno i finansijsko savjetovanje

KONSULTACIJE

Naš tim konsultanata je naša najveća snaga koja pruža direktnu vezu sa našim investitorima. Oni slušaju pažljivo potrebe naših investitora, i u skladu sa stručnošću koordiniraju te želje na efikasan i profesionalan način. Njihov uspjeh se temelji na sposobnost da se razviju snažne i trajne odnose izgrađen na povjerenju i vjerodostojnosti.
⁃ MFC pružila firmi Alhalidi pravni konsalting radi dobivanja urbanističke saglasnosti za veći objekat u Lužanima, općina Ilidža.
⁃ MFC pružila firmi Rawaj pravni konsalting radi dobivanja urbanističke saglasnosti za veći objekat u planište općine Ilidža.