RESTORAN "KILIM"

Lokacija Stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja Humoud nalazi se na području Ilidže, u okviru usvojenog Regulacionog plana “Banjsko-rekreativni centar Ilidža”, na zemljištu označenom kao k.č. broj 983/1. Na parcelu i prizemnu etažu objekta pristupa se sa postojećeg saobraćajnice sa južne strane (Ulica Hrasnička cesta). Glavni ulaz u stambeni dio je sa saobraćajnice. Objekat ima prizemlje, šest spratova i mansardu.
Osnovna funkcija objekta je stanovanje. U prizemlju je planiran prostor restorana sa kuhinjom, ostavom i svim pripadajućim prostorijama. Na dijelu prvog sprata planiran je poslovni prostor veličine 99,39m2. Na spratovima se nalaze dvadeset i tri stana, veličine od 43,28 m2 do 120,07 m2. Pristup stanovima je sa južne strane objekta, preko haustora koji sadrži centralno jezgro sa dva lifta. Na zapadnom dijelu objekta, povezano sa centralnim glavnim stepeništem nalazi se požarno stepenište. Stan koji se nalazi na mansardi ima ulaz/izlaz prema glavnom stepeništu i prema požarnom stepeništu direktno iz stana. Sa krovne etaže - mansarde je omogućen pristup ravnom prohodnom krovu iznad šestog sprata.
Za detaljan pregled, kliknite OVDJE